Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Tekstproduksjon i avis og blogg

Produksjon av skriftlig tekst inngår i de fleste former for medieproduksjon. Men i aviser og blogger er det spesielt viktig å ha evnen til å formidle et budskap i skriftlig form.

Læringsressurser

Tekstproduksjon i avis og blogg