Hopp til innhald

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Lydproduksjon

I dette emnet får du en innføring i ulike lydtyper, lydopptak, lydredigering, fortelleteknikk og stemmebruk. Du får også trening i å gjennomføre en kort radiosending.

Læringsressursar

Lydproduksjon

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter