Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medieproduksjon

Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Levende bilderTTilleggsemne

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Filmproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, uttegning og filming, til redigering og klipping.

Læringsressurser

Levende bilder

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter