Hopp til innhold

Film og filmklipp

Barne- og ungdomsarbeider på en skole

Tonje er barne- og ungdomsarbeider på en skole. I disse filmklippene forteller hun om yrkesvalget sitt, om jobben sin og hva hun gjør sammen med barna.

LK20LK06

Tonje forteller om hvorfor hun valgte å bli barne- og ungdomsarbeider.

Tonje forteller om tilrettelegging av formingsaktiviteter.

Tonje forteller om personalmøtene.

Tonje forteller om og viser hva som er viktig under måltidet.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider i friminuttene?

Barne- og ungdomsarbeiderens rolle i klasserommet

Tonje forteller om frokosten på SFO.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan arbeid med barn gi deg som voksen?
  2. Hvorfor kan du bruke egne interesser i arbeidet med barn?
  3. Hvilken rolle har en barne- og ungdomsarbeider i klasserommet?
  4. Hvorfor er det viktig at du observerer og ser alle barna?
Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Fagforbundet

Læringsressurser

Den profesjonelle barne- og ungdomsarbeideren

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs