Hopp til innhold

Yrkesutøvelse (Utgått) (HS-BUA vg2)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Pedagogisk verktøy

Som elev på barne- og ungdomsarbeiderfag skal du få opplæring i kvalitet i barnehagen. Du skal gjøre deg kjent med planlegging av aktiviteter, og du skal observere og dokumentere barn og unges mestringsnivå. Dette er viktig for god tilrettelegging og planlegging av aktiviteter i barnehagen.

Dokumentasjon

Å dokumentere betyr å gjøre synlig, underbygge eller begrunne noe. Gjennom dokumentasjon kan vi få fram det vi har observert og utført i arbeidet. Noen ganger får vi også fram det vi ikke har utført. Det er flere måter å dokumentere på.

Læringsressurser

Dokumentasjon