Hopp til innhold

Fagstoff

Omkrets av plane figurer

Omkretsen av en figur er det samme som veien rundt figuren.
Repeterende mønster av firkanter og regulære sekskanter. Illustrasjon.

Omkretsen til mangekanter finner vi ved å summere lengdene til sidekantene som avgrenser mangekanten. Hvis ikke alle lengdene er kjent, kan vi for eksempel bruke Pytagoras´ setning eller formlikhet for å finne de ukjente sidene.

Hvis en plan figur også inneholder en sirkel eller deler av en sirkel, så brukes formelen for omkretsen til en sirkel.

O=π·d

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 13.09.2018

Læringsressurser

Areal og omkrets