Hopp til innhold

Fagstoff

Graftegning med digitale verktøy

Vi har noen valg når vi skal tegne grafen til funksjoner med GeoGebra.

I GeoGebra kan vi tegne grafen til funksjoner ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i inntastingsfeltet. Hvis vi ønsker å avgrense området grafen skal tegnes i, kan vi bruke kommandoen "Funksjon(<Funksjon>, <Start>, <Slutt>)". Hvis vi skriver S(t)=Funksjon(160t,0,100) i inntastingsfeltet, får vi også spesifisert at funksjonen skal ha navnet S.

Bruk knappen «Flytt grafikkfeltet» for å plassere koordinatsystemet i ønsket posisjon, og dra i koordinataksene for å få ønskede avstander.

Fra algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til grafikkfeltet.

Skjermbilde som viser hvordan man tegner grafer i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
Skjermbilde, innstillinger i GeoGebra. Bilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Høyreklikk på et tomt sted i grafikkfeltet og velg «Grafikkfelt...» for å angi «Navn» på aksene. Her kan du også sette «Avstand» på aksene hvis du ikke er fornøyd med automatikken.

Vi kan finne antall løpte meter etter for eksempel 10 minutter og 50 minutter både grafisk og ved regning.

Grafisk skriver vi 10, S(10) og får punktet A10, 1 600. Dette viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 1 600.

Ved regning bruker vi CAS og får for eksempel
S(50)=8 000, som viser at antall løpte meter etter 50 minutter er 8 000.

CC BY-NC-SASkrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen.
Sist faglig oppdatert 07.10.2021

Læringsressurser

Funksjonsbegrepet