Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne identifisere ulike forestillinger om hva som er typisk norsk i eldre tekster og tekster fra vår tid, og se likheter og forskjeller
  • kjenne til aktuelle debatter om «det norske»
  • forstå hvordan ulike kulturuttrykk preger hvordan vi nordmenn oppfatter oss selv og personer som ikke er etnisk norske