Hopp til innhold

Øvelse

Uregelrette svake verb

Nå skal vi sjå på nokon få svake verb som ikkje heilt følger mønstera til verba vi har gått gjennom. Dei er særs vanlege, så lær bøyingsformene utanåt.

Uregelrette svake verb


  • å gjere – gjer – gjorde – har gjort
  • å seie – seier – sa – har sagt
  • å eige – eig – eigde – har eigd
  • å vite – veit – visste – har visst
  • å legge – legg – la – har lagt
  • å sette – set – sette – har sett

Øving 1

Uregelrette svake verb

Sist faglig oppdatert 03.07.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter