Hopp til innhold

Øvelse

Øv på sterke verb: etappe 4

Nokon vanlege sterke verb følger same bøyingsmønsteret som verbet å stele. (Verbet å komme følger mønsteret stort sett.)

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å bere

eg ber

eg bar

eg har bore

å komme

eg kjem

eg kom

eg har komme

å sleppe

eg slepp

eg slapp

eg har sloppe

å stele

eg stel

eg stal

eg har stole

å vere

eg er

eg var

eg har vore

Forklart på fagspråket: Desse verba får vokalskifte e – a – o. Lær deg verba og gjer deretter øvingane.

Øving

Sist faglig oppdatert 01.07.2019
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter