Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Spill PlayDecide!

PlayDecide er et spill der dere skal diskutere standpunkter til forskjellige temaer. Finn ut hva du mener, diskuter med andre, og formuler et felles standpunkt.
To spillebrett med mange ulike kort på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tid: 90 minutter

Spillere: grupper på fire til seks personer

Kom i gang med PlayDecide

Start med felles gjennomgang i klassen av temaet dere skal diskutere. Spillerne oppfordres til å notere seg noen tanker i høyre hjørne av spillebrettet underveis i gjennomgangen.

Filer

Spilleregler

Alle spillerne skal ha et spillebrett foran seg. De ulike spillkortene skal gradvis fylle opp spillebrettet. Sammen skal dere diskutere dere fram til et felles standpunkt.

Spillkort PlayDecide

Regler for diskusjonen

 • Alle har rett til å mene det de vil.

 • Det er viktig å la alle slippe til i diskusjonen.

 • Vis respekt for hverandre, og ikke avbryt når andre har ordet.

 • Vær åpen for at noen kan ha andre meninger enn deg.

 • Forsøk å finne ut hva dere er enige om.

Alle kan holde opp et spillkort (gult kort) for å få en pause i diskusjonen i tilfelle de føler at andre ikke følger reglene. Når problemet er løst, fortsetter diskusjonen.

Det kan være lurt å bruke en digital tidtaker, for eksempel stoppeklokka på KlokkeOnline, slik at gruppene har oversikt over tida.

Mer utfyllende instruksjoner

Fase 1. Innhenting av informasjon (30 minutter)

I denne fasen skal dere jobbe med å finne ut hva dere mener om temaet. Les og velg kort du synes er viktige, og som støtter det du mener om saken.

 1. Spillerne fordeler seg i grupper. Spillet er i gang!

 2. Alle spillerne leser noen personkort hver og velger ett kort som de synes er interessant. Dette kortet plasseres på den enkeltes spillebrett.

 3. Hver spiller forteller de andre på gruppa om kortet hen har valgt.

 4. Alle spillerne leser noen infokort. Informasjonskortene gir faktakunnskaper rundt temaet som skal diskuteres. Hver spiller velger to infokort som hen synes er interessante, og plasserer disse på spillebrettet sitt.

 5. Hver spiller oppsummerer sine infokort til de andre på gruppa.

 6. Gjennomfør samme øvelse med grublekortene som dere gjorde med infokortene.

Underveis i spillet kan alle spillerne skrive på blanke kort for å legge til informasjon.

Fase 2. Diskusjon (30 minutter)

I denne fasen skal dere snakke sammen og fortelle hverandre hva dere tenker om saken. Bruk informasjon fra kortene du har valgt, til å dele argumenter som støtter det du mener.

Diskuter sammen med de andre spillerne, og finn ett eller flere argumenter alle synes er viktig. La alle få muligheten til å uttale seg. Underveis i diskusjonen skal dere sortere kort som underbygger forskjellige argumenter. Disse plasseres på ulike grupperingsark.

Det er ulike måter å gjennomføre diskusjonsrunden på:

 • Fri diskusjon: ingen restriksjoner. Diskusjonen flyter mellom spillerne på gruppa. Det er viktig at alle spillerne respekterer spillereglene og hverandres synspunkter.

 • Strukturert diskusjon: Spillerne legger fram sitt innlegg etter tur.

Velg den diskusjonsmetoden dere tror vil fungere best for deres gruppe. Hvis diskusjonen er vanskelig eller går tregt, kan dere bruke utfordringskortene.

Fase 3. Ta standpunkt i fellesskap (20 minutter)

I denne fasen skal dere se på temaet som ei samlet gruppe. Hvilke standpunkt er representert i gruppa? Hvordan har dere sortert argumentene? Klarer dere å komme fram til et felles standpunkt?

 1. Alle leser de fire standpunktene tilknyttet temaet.

  • Finnes det noen likhetstrekk mellom de ulike standpunktene?

  • Er et av standpunktene mer eller mindre dominerende i gruppa?

 2. Klarer dere å komme frem til et felles standpunkt i gruppa? Hvis ikke: Formuler et eget standpunkt for gruppa. Bruk det utdelte arket. Noter argumenter for synspunktet deres nederst på arket.

Avslutning

 1. Ta en felles gjennomgang i klassen der alle gruppene presenterer sitt felles standpunkt.

 2. Er det stor variasjon i hva klassen mener om temaet?

Tips!

Bruk et digitalt verktøy for å hente inn informasjon om hva klassen mener om temaet, for eksempel Forms i Teams.

Skjermbilde av skjema som gir mulighet til å ta stilling til ulike påstander. Foto

Kilde

Undervisningsopplegget er en revidert versjon av PlayDecide hentet fra https://playdecide.eu/. Her kan dere finne flere temaer knyttet til ulike fag som det kan være interessant å diskutere.

Relatert innhold

Spill PlayDecide og diskuter temaet vaksiner. Hva tenker du om vaksineringstilbudet i Norge? Hvordan påvirker det din og andres helse?

CC BY-SASkrevet av PlayDecide.
Sist faglig oppdatert 22.06.2022

Læringsressurser

Slik kan du lære i biologi