Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen The Biggest Little Farm

John og Molly flytter fra storbyen til en nedlagt gård for å begynne et nytt liv som bønder. Jorda er utarmet og livløs, og de kan ingenting om jordbruk. Kan de klare å gjøre jorda fruktbar igjen ved å drive gården i pakt med naturen?
Svart hund med blå øyne ser i kamera. Sitter i førersetet på en grønn bil. Foto.

Før dere ser filmen

 1. John og Molly bestemmer seg for å drive gården "i pakt med naturen". Hva tror dere de mener med det?
 2. De har ingen erfaring med jordbruk fra før. Hvilke utfordringer tror dere de kommer til å møte underveis?
 3. Tror dere de kommer til å lykkes med prosjektet? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

Etter at dere har sett filmen

 1. Hvordan er tilstanden på gården når de kommer til den for første gang?
 2. Hva er det første de må gå i gang med? Hvordan gjør de det?
 3. Hvordan vil dere beskrive jordbruket som drives i området der gården ligger?
 4. På hvilken måte forsøker John og Molly å etterligne naturlige økosystemer i driften av gården? Gi eksempler.
 5. De har store problemer med skadedyr. Hvordan forsøker de å løse disse problemene? Hvordan ville dere gått fram for å begrense problemene? Pek på fordeler og ulemper ved å løse det slik John og Molly gjør.
 6. John og Molly hevder at skadedyrene er nødvendige for å opprettholde balansen i økosystemet på gården. Hva mener de med det? Hva synes dere om denne påstanden?
 7. Hvilke eksempler på samspill mellom organismer ser vi eksempler på i filmen?
 8. Kan dere finne tilsvarende eksempler på samspill på et gårdsbruk i Norge? Gi eksempler.
 9. Lag en modell som viser samspillet mellom ulike organismer og ikke-levende faktorer på gården og i området rundt. I verktøyet SageModeler kan dere bygge opp en dynamisk modell: Bygg en modell over samspillet på gården
 10. Ta bort én av faktorene i modellen deres. Hvordan vil dette påvirke de andre faktorene? Er det noen faktorer som ikke blir påvirket? Kommenter.
 11. Finn ut hva som kjennetegner agroøkologisk jordbruk og økologisk jordbruk. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom disse to metodene? Ut fra det du ser i filmen, hvilken type jordbruk driver John og Molly? Forklar.
 12. I tillegg til at filmen handler om gårdsdrift, kan vi si at den også handler om klimaendringer. På hvilken måte?
 13. Diskuter: Hvis denne måten å drive en gård på er så bra, hvorfor er det ikke enda flere som gjør det?
 14. Kunne dere tenkt dere å gjøre noe lignende som John og Molly? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 19.11.2020

Læringsressurser

Økologi