Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen Spaceship Earth

I 1991 sier åtte personer farvel til verden utenfor og lar seg stenge inne i et gigantisk terrarium i to år. De må selv dyrke alt de trenger av mat, uten tilførsel av næringsstoffer, vann og oksygen utenfra.

Før dere ser filmen

 1. Hva tror dere ble de største utfordringene for de som deltok i dette eksperimentet?
 2. Tenk dere at dere fikk tilbud om å være med. Hva ville dere svart? Forklar.
 3. Tror dere de klarer å gjennomføre eksperimentet slik de hadde planlagt? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

Etter at dere har sett filmen

 1. Beskriv kort bakgrunnen for at personene i filmen finner sammen. Hvilke andre prosjekter setter de i gang før de ender opp i Biosphere 2?
 2. Hva er bakgrunnen for at dette prosjektet (og flere av de andre prosjektene til gruppa) blir satt i gang?
 3. Hvorfor ble prosjektet kalt Biosphere 2? Hva er biosfæren?
 4. Den norske arkeologen og eventyreren Thor Heyerdahl var involvert i noen av de andre prosjektene til gruppa vi følger i filmen. Finn ut hva Thor Heyerdahl var kjent for. Hvorfor var det relevant for gruppa å ha kontakt med Heyerdahl?
 5. Gi eksempler på økosystemer som finnes i Biosphere 2. Er alle disse økosystemene nødvendige for at Biosphere 2 skal fungere som en selvstendig biosfære? Forklar.
 6. Hvilke økologiske prinsipper etterlignet de i Biosphere 2?
 7. Det blir gjort et poeng av at Biosphere 2 er et lukket system. Argumenter for at systemet ikke er lukket. Sammenlign med jorda. Er den et lukket system?
 8. Jordbruksarealet i Biosphere 2 var på omtrent 13 dekar (13 000 m2). Dette var nok til å brødfø åtte personer. I Norge kan omtrent 3 000 000 dekar brukes til å dyrke matkorn. Ta utgangspunkt i disse tallene, og regn ut hvor mange personer kornarealet i Norge teoretisk sett kan gi mat til. Kommenter hvilke forutsetninger dere legger til grunn for beregningene.
 9. Tenk deg at hele Biosphere 2 ble flyttet til for eksempel planeten Mars eller til månen.

  • Hvordan vil miljøforholdene utenfor Biosphere 2 være da?
  • Hvilke endringer må gjøres?
  • Hva vil være den største utfordringen, tror du?
 10. Etter hvert får prosjektet en del kritikk. Hva går kritikken ut på?
 11. Var prosjektet vellykket, synes du? Begrunn svaret ditt. Hva fikk man ut av prosjektet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 26.11.2020

Læringsressurser

Økologi