Hopp til innhold

Film og filmklipp

Korte filmer om økologibegreper

Disse korte filmene forklarer de mest sentrale begrepene i økologi.

Økosystem
Abiotiske og biotiske faktorer
Produsent
Konsument
Nedbryter
Symbiose
Konkurranse
Næringskjede
Habitat og nisje
Art
Nøkkelart
Fremmed art
Biologisk mangfold
Suksesjon
Sist faglig oppdatert 26.08.2022
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Økologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter