Hopp til innhold

Fagstoff

Film: Skogen

Skogen er et viktig økosystem for mange plante- og dyrearter, og her finner vi mange eksempler på samspill mellom arter. I tillegg sørger skogen for sirkulasjon og rensing av vann og luft, den lagrer karbon og hindrer erosjon.
CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre.
Sist faglig oppdatert 26.09.2021

Læringsressurser

Økologi