Hopp til innhold

Film og filmklipp

Film: myra

Ei myr er et økosystem med permanent høyt vannivå. Det gjør at nedbryting av planter går langsomt, og at det bygger seg opp lag med delvis nedbrutt materiale. Myra er et viktig leveområde for mange planter og dyr, og den er et viktig karbonlager.

Film om myr

Sist faglig oppdatert 09.09.2021
Skrevet av Hanne Hegre

Læringsressurser

Økologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter