Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pictionary

Øv på sentrale begreper ved å tegne begrepene for hverandre. Bruk fantasi og fagkunnskap, og prøv å gjette riktig før de andre!
Ei gruppe ungdommer sitter ved et bord. Den ene av dem skriver. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Utstyr

 • lapper med begreper

 • ark og skrivesaker

Tips!
Læreren kan skrive ut og klippe opp lapper med begreper på forhånd. Bruk dokumentene nedenfor slik de er, eller gjør tilpasninger. Dere kan også lage lappene sammen i klassen.

Gjennomføring

 1. Sett dere sammen i grupper på tre–fire elever.

 2. Hver gruppe får en bunke med lapper. Legg dem med baksiden opp, slik at ingen kan se hvilket begrep som blir trukket. (Velg en lys skriftfarge, slik at begrepene ikke vises gjennom arket når man bruker vanlig kopipapir.)

 3. Pass på at alle sitter slik at de lett kan se det som blir tegnet.

 4. Bestem hvem som skal starte. Vedkommende trekker lappen som ligger øverst i bunken, uten å vise de andre hva som står der. Deretter skal han eller hun tegne begrepet som står på lappen. Det er ikke lov å bruke stemmen. Det er heller ikke lov å mime eller skrive bokstaver eller ord på tegningen.

 5. Med en gang noen har begynt å tegne, kan alle begynne å gjette på hvilket begrep som blir tegnet. Det er lov å gjette så mange ganger du vil. Den som gjetter riktig først, vinner runden og får beholde lappen med begrepet.

 6. Vinneren av runden får nå trekke en ny lapp fra bunken og tegne begrepet som står på lappen. De andre kan begynne å gjette.

 7. Slik fortsetter dere til alle lappene er brukt opp. Dere kan også avtale at spillet skal ha en bestemt varighet, for eksempel 20 minutter. Når alle lappene er brukt opp eller tida er ute, teller dere opp og ser hvem som har fått flest lapper.

Tilpass reglene til eget bruk

Klassen kan bli enige om andre regler på forhånd. Nedenfor har vi satt opp noen forslag. Det er viktig at det blir både gøy og lærerikt å spille.

 • Hvis du trekker et begrep som du ikke kjenner til, er det lov å bruke kilder for å finne det ut.

 • Den som gjetter riktig, må i tillegg forklare de andre hva begrepet betyr.

 • Det er tillatt å mime i tillegg til å tegne.

 • Gå gjennom begrepene på lappene før dere starter spillet.

Ferdige lapper til pictionary

Bruk de ferdige lappene under, eller lag egne lapper tilpasset det dere jobber med.

Økologi

Filer

Stråling

Filer

Cellas oppbygning

Filer

Næringsstoffer

Filer

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 04.08.2021

Læringsressurser

Økologi