Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forskningsoppgave om raudåte

I denne forskningsoppgaven om eggleggingsforsøk med raudåte skal du sammenligne resultater fra flere forskningsstasjoner i havet mellom Norge og Island. Du skal lete etter tendenser og prøve å finne en sannsynlig forklaring på forskjellene i produksjon mellom de fire målestasjonene.
Flere individer av arten raudåte fotografert gjennom lupe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forskningsoppgave om egglegging i ulike miljøer

Et gjennomskinnelig lite krepsdyr i havet. Foto.

Denne oppgaven handler om nøkkelarten raudåte (Calanus finmarchicus) og variasjon i egglegging på ulike forskningsstasjoner i Norskehavet mellom Norge og Island.

Du skal prøve å finne en tendens i resultatene og en sannsynlig forklaring på måleresultatene fra de fire målestasjonene når det gjelder eggleggingen til raudåta.

  1. Studer bakgrunnsmaterialet Krepsdyret Raudåte – en nøkkelart, og se filmen om eggleggingsforsøket. (Disse finner du blant ressursene nedenfor.)

  2. Studer kartet og snittene av vannmasser. Hva betyr fargekodene?

  3. Analyser resultatene fra eggleggingsforsøkene, og se etter tendenser.

  4. Kan du se noen tendenser og sammenhenger? Forklar hvorfor resultatene er slik.

Flaske med skillemembran i motlys. Foto.

Ressurser til hjelp

Filer

Farget tverrsnitt av vannmasser i Norskehavet. Figur.
Åpne bilde i et nytt vindu
Havkart med markering av forskningsstasjoner. Figur.
Åpne bilde i et nytt vindu
Plansje over produksjon og temperatur i havet. Figur.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Raudåte er et dyreplankton som lever i hele Nord-Atlanteren og spiller en sentral rolle i overføring av energi fra primærprodusenter til konsumenter.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle og Frank Emil Moen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Økologi