Hopp til innhold

Oppgave

Forskningsoppgave om raudåte

I denne forskningsoppgaven om eggleggingsforsøk med raudåte skal du sammenligne resultater fra flere forskningsstasjoner i havet mellom Norge og Island. Du skal lete etter tendenser og prøve å finne en sannsynlig forklaring på forskjellene i produksjon mellom de fire målestasjonene.

Flere individer av arten raudåte fotografert gjennom lupe. Foto.

Forskningsoppgave om egglegging i ulike miljøer

Et gjennomskinnelig lite krepsdyr i havet. Foto.

Raudåte (Calanus finmarchicus)

Denne oppgaven handler om nøkkelarten raudåte (Calanus finmarchicus) og variasjon i egglegging på ulike forskningsstasjoner i Norskehavet mellom Norge og Island.

Du skal prøve å finne en tendens i resultatene og en sannsynlig forklaring på måleresultatene fra de fire målestasjonene når det gjelder eggleggingen til raudåta.

  1. Studer bakgrunnsmaterialet Krepsdyret Raudåte – en nøkkelart, og se filmen om eggleggingsforsøket. (Disse finner du blant ressursene nedenfor.)

  2. Studer kartet og snittene av vannmasser. Hva betyr fargekodene?

  3. Analyser resultatene fra eggleggingsforsøkene, og se etter tendenser.

  4. Kan du se noen tendenser og sammenhenger? Forklar hvorfor resultatene er slik.

Flaske med skillemembran i motlys. Foto.

Eggleggingskammeret for raudåte inneholder en hunn. Eggene passerer membranen og samler seg i nedre kammer.

Ressurser til hjelp

Filer

Farget tverrsnitt av vannmasser i Norskehavet. Figur.

Snitt gjennom vannmassene for stasjon 152 til 162 i Norskehavet

Havkart med markering av forskningsstasjoner. Figur.

Kart over forskningsstasjonene 152–161 – G.O. Sars 3.–9. mai 2013

Plansje over produksjon og temperatur i havet. Figur.

Mengde klorofyll sett i sammenheng med temperatur i vannmassene. Fluorescens er lysutsendelse fra et eksitert pigmentmolekyl, for eksempel klorofyll.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Bøhle og Frank Emil Moen

Læringsressurser

Økologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter