Hopp til innhold

Oppgave

Vurder innholdet i en kvensk avis

Ruijan Kaiku er en fri og uavhengig nyhetsavis for kvener, norskfinner og finlendere i Norge. Avisen er den eneste norske avisen som prioriterer kvensk og finsk stoff.

LK20
Framsida til den kvenske avisa Ruijan Kaiku 29.03.21. Hovedbildet viser en ung kvinne som smiler og holder mye garn i hendene. Faksimile.

Studer nettutgaven av avisen Ruijan Kaiku.

  1. Hvilket språk er avisen skrevet på?
  2. Hvorfor tror du det er slik? Tenk deg grundig om før du svarer.
  3. Lag ei liste over hovedoppslagene i Ruijan Kaiku. Grupper sakene tematisk. Hva handler de om?
  4. Sjekk om noen av disse sakene er dekket i andre norske aviser. Hvis ikke, hvorfor tror du det er slik?
  5. Hvis flere aviser dekker samme sak: Er sakene vinklet på samme måte? Forklar eventuelle forskjeller.
  6. Hvilken betydning tror du aviser som Ruijan Kaiku har for nasjonale minoriteter i det norske samfunnet?
Sist oppdatert 19.01.2021
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?