Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Mediesjangere

En mediesjanger består av medietekster som har mange fellestrekk. En sjangertekst er styrt av sosiale konvensjoner.

Læringsressurser

Mediesjangere