Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.