Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Varme – e-forelesning

I dagligtale og i fysikken betyr «varme» forskjellige ting. Her skal vi se på hvordan begrepet varme brukes i fysikken.

LK20
Sist oppdatert 18.06.2020
Skrevet av Kristin Bøhle og Reidar Kyllesdal
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Energi og bærekraft

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?