Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan forebygge og håndtere konflikter?

Som barne- og ungdomsarbeider skal du vite hva en konflikt er, foreslå forebyggende tiltak og vise metoder for konflikthåndtering i praksis. Her får du mulighet til å jobbe med temaet konflikter.
Sint jente kikker på en voksen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Egne erfaringer i konflikter

Jobb sammen med en eller flere medelever.

 1. Del egne erfaringer og opplevelser fra ulike konflikter.

  • Hvilke følelser fikk du i konflikten?

  • Hvordan håndterte du selv konflikten?

  • Fikk du hjelp og veiledning fra noen andre?

  • Hva førte denne hjelpen til?

  • Hvordan ser du på denne konflikten i dag?

  • Hva lærte du av å være i denne konflikten?

 2. Drøft sammen hva som kjennetegner god og støttende hjelp i en konflikt.

Del 2. Forebygge og håndtere konflikter

Se filmen Kort fortalt – Konflikter fra NRK.

Jobb sammen i ei gruppe, diskuter og skriv ned det dere kommer fram til.

 1. Hva er en konflikt? Forklar og gi eksempler.

 2. Hvordan kan konflikter mellom barna og mellom barn og voksne oppstå? Forklar og gi eksempler.

 3. Hvordan kan voksne bidra til å forebygge konflikter mellom barna og mellom barn og voksne? Forklar og gi eksempler.

 4. Hva er barne- og ungdomsarbeiderens ansvar i en konflikt mellom barn? Forklar, gi eksempler og begrunn.

 5. Det første steget i å hjelpe andre til å håndtere en konflikt er å forstå. Forklar hvorfor det å forstå konflikten er viktig for å kunne hjelpe.

 6. Hvordan kan dere håndtere konflikter mellom barn slik at de føler seg sett og forstått og opplever trygghet? Beskriv hva dere vil gjøre, og hvordan dere vil kommunisere.

 7. Det er viktig at dere tar dere tid når dere skal hjelpe barn som er i konflikt. Forklar hvorfor.

 8. Som voksne er det viktig at dere observerer og følger med på hva som skjer i samspillet. Beskriv hvordan dere gjennom å observere barns samspill kan forebygge konflikter og hjelpe og støtte barn i konflikter.

 9. Noen voksne vil gjerne stoppe eller rydde bort konflikter. Hvis barn er uenige om hvem som skal ha en leke, så velger den voksne å ta bort den leken de lekte med.

  1. Hva tenker dere barna lærer da?

  2. Hvordan vil dere veilede barna i en slik situasjon slik at de opplever å bli forstått på sine ønsker, og kan lære å finne alternative løsninger?

 10. Hvorfor kan konflikter være lærerike? Forklar, gi eksempler og begrunn.

Lag en presentasjon av det dere har kommet fram til, gjerne en digital presentasjon i form av en PowerPoint eller lignende. Del denne med klassen.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 23.10.2021

Læringsressurser

Konflikter og konflikthåndtering