Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  Denne læringsstien gir deg innsikt i hvordan observasjon kan brukes som metode for å utforske religion og religiøsitet. Dersom klassen din skal bruke denne metoden når dere utforsker eget nærmiljø, må dere beregne mer tid enn to skoletimer.

   

  Når du er ferdig med læringsstien, skal du

  • kjenne til viktige begreper og prinsipper knyttet til systematisk observasjon
  • forstå hvilke etiske utfordringer denne metoden kan by på
  • kjenne til enkle framgangsmåter ved observasjon av menneskelig atferd
  • kjenne til hvordan du utformer problemstillinger og analyserer og tolker det du har observert