Hopp til innhold

Oppgave

IMI-modellen: oppsummering og forslag til fordypning

Repetisjonsoppgaver (15 minutter):

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom har ulikt fokus på de tre IMI-elementene.

  1. Hvilken retning har mest fokus på det institusjonelle?
  2. Hvilken retning har mest fokus på det mystiske?
  3. Hvilken retning har mest fokus på det intellektuelle?

Sjekk artikkelen om retninger i kristendommen på ndla.no om du er usikker.

Diskuter og sammenlign svarene med sidemann eller i plenum.

Ekstraoppgaver til fordypning (30 minutter):

Oppgave A

IMI-modellen kan forklare mange sider ved religioner, men er det noen religioner eller religiøse organisasjoner som ikke inneholder de tre elementene? Forsøk å finne eksempler hvor IMI-modellen ikke passer, eller der den ikke kan forklare et religiøst fenomen.

Oppgave B

IMI-modellen fungerer på tre nivåer og kan forklare tre ulike spørsmål: På individnivå forklarer den ulike former for religiøsitet hos enkeltindividet. På gruppenivå forklarer den spenningen og dynamikken innad og mellom religioner. På samfunnsnivå forklarer den hvordan religioner oppstår og utvikler seg i samspill med samfunnet for øvrig. Les oversiktsartikkelen om IMI-modellen på nytt, og finn eksempler på hvordan religiøsitet kan være ulikt på individnivå.

Sist faglig oppdatert 25.03.2022
Skrevet av Knut Dæhli

Læringsressurser

Metoder for utforskning

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell