Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Etikk

Hva er rett og galt? I etikken reflekterer vi over våre handlinger. Hvorfor er noen handlinger moralsk riktige og andre moralsk gale? Etikken kan hjelpe oss å utforske vanskelige moralske spørsmål.