Hopp til innhold

Oppgave

Oppsummering: filosofi og kjønn

Et skilt som viser kjønnsnøytralt toalett. Foto.

Kjønnsnøytralt toalett.

Diskusjon

Diskuter i grupper eller i plenum:

 • Hva er viktigst: Å hjelpe og vise omsorg for din nærmeste familie, venner og mennesker i ditt nærmiljø, eller å hjelpe og støtte mennesker som er ofre for fattigdom, krig og undertrykkelse?
 • Er det noen forskjell mellom hvordan gutter og jenter tenker om moralske spørsmål i dag? Hva kan eventuelt disse forskjellene eller likhetene skyldes? Begrunn svaret.
 • Hva er forskjellene og likhetene mellom på Carol Gilligan og Simone de Beauvoirs syn på kjønn?

Refleksjonsnotat

Skriv et refleksjonsnotat der du diskuterer de ulike filosofenes syn på kjønn. Hvilket perspektiv på kjønn er du mest enig og uenig i? Prøv å bruke minst tre fagbegreper og tre navn fra listen under.

 • Platon
 • Aristoteles
 • Mary Wollstonecraft
 • Ekteparet Mill
 • like rettigheter
 • forskjellsfeminisme
 • likhetsfeminisme
 • Judith Butler
 • Simone de Beauvoir
 • det annet kjønn
 • eksistensiell frihet
 • inautensitet
 • Caroll Gilligan
 • omsorgsetikk
Sist faglig oppdatert 23.05.2022
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter