Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Filosofi

Ordet «filosofi» betyr kjærlighet til visdom. Filosofien stiller spørsmål om grunnleggende trekk ved livet og verden. Hva er frihet? Hvordan kan vi vite at noe er virkelig? Hva er et godt liv?

Filosofiske problemstillinger

I dette emnet skal vi se nærmere på noen konkrete filosofiske problemstillinger. Hva kan vite sikkert? Hva er ondskap? Hvilken betydning har kjønn? Finnes det en annen virkelighet enn den vi ser rundt oss?

Læringsressurser

Filosofiske problemstillinger

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter