Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan utforske kjønn og religion?

Synet på kjønn i religionene har fått mye medieoppmerksomhet de siste årene. Det er et tema som ofte vekker sterke følelser og mye debatt. Hva må du tenke på når du skal studere kjønn og kjønnsroller i en bestemt religion?

LK20
Manipulert versjon av Da Vincis "Nattverden" – med kvinnelige disipler. Maleri.

Ser du hva som er spesielt med dette bildet? Hvorfor tror du noen kan bli provosert av et slikt bilde?

Det er vanskelig å gi en utfyllende redegjørelse for synet på kjønn i en religion. Når du fordyper deg i dette temaet, vil du raskt se at ting ikke er svart-hvitt, og at det er vanskelig å generalisere.

Kjønn i de hellige tekstene

Et godt sted å starte er å se hva som er skrevet i de hellige tekstene. Når man bruker disse tekstene som kilde, er det flere ting man må ta hensyn til.

Historisk kontekst

Selv om synet på kjønn som kommer fram i disse tekstene i dag, kan virke kvinneundertrykkende og gammeldagse, kan de ha betydd et fremskritt for kvinner i sin samtid. Dette gjelder for eksempel for kvinners rettigheter i Koranen. Kvinner og menn har ikke like rettigheter i Koranen, men det at kvinner i det hele tatt fikk rettigheter, var ganske revolusjonerende i sin tid.

Hvilke tekster er viktige i dag?

Det er ikke alle tekster i en religiøs tradisjon som er like viktige. I kristendommen er for eksempel Det gamle testamente mindre sentralt enn Det nye testamente. Allikevel er det enkelte tekster fra Det gamle testamente som av mange kristne brukes som grunnlag for deres syn på kjønn – for eksempel historien om Adam og Eva fra 1. Mosebok.

For å finne ut hvilke tekster som er relevante for dagens religiøse, må du gå til andre typer kilder som sier noe om dette. Dette kan være alt fra leksikon-artikler, fagbøker, hjemmesidene til en menighet eller blogginnlegg. Da er det viktig at du er bevisst på hvem som står bak disse kildene, og om de har et innenfra- eller utenfraperspektiv.

Ulike tolkningstradisjoner

Det er ikke bare forskjell på hvilke tekster som er relevante – tekstene tolkes også ulikt i ulike tradisjoner. Noen ser tekstene som menneskeskapte produkter av sin tid. Disse vil ofte legge mest vekt på et hovedbudskap i tekstene som de kan relatere seg til, mens mer konkrete utsagn om kjønn og kjønnsroller ikke anses som relevant lenger i et moderne samfunn.

Andre har et mer fundamentalistisk eller konservativt syn på tekstene. For disse er de hellige tekstene en evig sannhet gitt av Gud. Men selv fundamentalister må tolke tekstene og prøve å finne ut hvordan de skal forstås i vår tid.

Religion eller kultur?

Religion er alltid del av en kultur, og det finnes utallige kulturelle varianter av de ulike religionene. Kristendom i Norge kan arte seg ganske forskjellig fra kristendom i Texas, Brasil eller Kongo. Det er lett å glemme at den lutherske kristendommen vi er vant til i Norge, er en ganske uvanlig form for kristendom, og den er ikke veldig representativ for kristendom generelt.

Den norske kirke har kvinnelige prester, men dette ble praksis først på 1960-tallet. Det var helt utenkelig med kvinnelige prester under Martin Luthers reformasjon på 1500-tallet. Betyr dette at synet på kvinnelig prester i Den norske kirke bare handler om at kirken har tilpasset seg endringer i norsk kultur? Eller er det sider ved luthersk kristendom som gjør det lettere for den å ta opp i seg slike tanker enn det for eksempel er for den katolske kirke?

Det er ofte vanskelig å avgjøre hvor grensen går mellom religion og andre deler av en kultur. Mange steder er religionen så innvevd i alle deler av kulturen, at det er umulig å skille de to.

Sist oppdatert 25.11.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Religionskunnskap