Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • ha kjennskap til ulike typer definisjoner av religion
    • kunne vurdere styrker og svakheter ved de ulike definisjonene
    • vite hvordan du bruker en arbeidsdefinisjon i en oppgavebesvarelse