Hopp til innhold

Fagstoff

Tabell med genetisk kode

I tabellen kan du se hvordan tre og tre nitrogenbaser i mRNA er koder for bestemte aminosyrer.
Et stykke mRNA som viser hvilke aminosyrer triplettene koder for.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tabellen viser hvilken aminosyre hver triplett (kodon) i mRNAet er kode for. De fire nitrogenbasene kan kombineres på 64 ulike måter. Disse utgjør kodene som ligger etter hverandre i mRNAet.
Siden det er mange flere koder (64) enn aminosyrer (20), vil flere av triplettene være kode for samme aminosyre. Oftest er bare den siste basen forskjellig. Det finnes også koder for stopp og start.

Tabell med genetisk kode

2. base

U

C

A

G

U

UUU Phenylalanin
UUC Phenylalanin
UUA Leucin
UUG Leucin

UCU Serin
UCC Serin
UCA Serin
UCG Serin

UAU Tyrosin
UAC Tyrosin
UAA Ochre Stop
UAG Amber Stop

UGU Cystein
UGC Cystein
UGA Opal Stop
UGG Tryptophan

1.


BASE

C

CUU Leucin
CUC Leucin
CUA Leucin
CUG Leucin

CCU Prolin
CCC Prolin
CCA Prolin
CCG Prolin

CAU Histidin
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG Glutamin

CGU Arginin
CGC Arginin
CGA Arginin
CGG Arginin

A

AUU Isoleucin
AUC Isoleucin
AUA Isoleucin
AUG Metionin (start)

ACU Threonin
ACC Threonin
ACA Threonin
ACG Threonin

AAU Asparagin
AAC Asparagin
AAA Lysin
AAG Lysin

AGU Serin
AGC Serin
AGA Arginin
AGG Arginin

G

GUU Valin
GUC Valin
GUA Valin
GUG Valin

GCU Alanin
GCC Alanin
GCA Alanin
GCG Alanin

GAU Asparginsyre
GAC Asparginsyre
GAA Glutaminsyre
GAG Glutaminsyre

GGU Glycin
GGC Glycin
GGA Glycin
GGG Glycin

AUG-kodon koder både for metionin og tjener som initieringssted (start). Translasjonen til protein begynner på den første AUG-koden på mRNAet. Mer om mRNA på wikipedia.org

Kilde

Wikipedia (2019, 7. mars ). Genetisk kode. Hentet 17. juni 2019 fra http://da.wikipedia.org/wiki/Genetiske_kode

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 04.12.2019

Læringsressurser

Verktøy

Fagstoff