Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Forskerspiren

I naturfag er det viktig å kunne jobbe som en forsker. Det er dette «Forskerspiren» handler om. Du skal lære arbeidsmetoder som gir pålitelige resultater i undersøkelsene dine. Det du lærer her, får du mye bruk for i naturfag. I tillegg får du praktisk erfaring som er nyttig i dagliglivet.

Forsøk og rapportskriving

Naturfag er et eksperimentelt fag der du skal få egne erfaringer med vitenskapelige arbeidsmetoder, både på laboratoriet og i naturen. Her får du lære mer om sikkerhet, arbeidsrutiner, og om hvordan du skal dokumentere arbeidet ditt.

Læringsressurser

Forsøk og rapportskriving