Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (PB)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Forskerspiren

I naturfag er det viktig å kunne jobbe som en forsker. Det er dette «Forskerspiren» handler om. Du skal lære arbeidsmetoder som gir pålitelige resultater i undersøkelsene dine. Det du lærer her, får du mye bruk for i naturfag. I tillegg får du praktisk erfaring som er nyttig i dagliglivet.

Forskning

Er du en god observatør som legger merke til små endringer og detaljer? Barn og unge er forskere av natur. Denne nysgjerrigheten er nyttig i all forskning, men i tillegg trenger vi kunnskap om metoder som gjør søkingen etter ny viten effektiv og pålitelig.

Læringsressurser

Forskning