Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Norske nyhetsfortellinger handler ofte om "oss" og "dem". Utforsk selvbilder og virkelighetsforståelser, og reflekter over hvordan mediefortellinger kan bidra til respekt og forståelse for "de andre".

Når du har jobbet med denne læringstien, skal du

  • kjenne til viktige fagbegreper og teorier og kunne bruke disse i analyse og drøfting
  • kjenne til forskning om framstilling av fremmedkulturelle i norske nyhetsfortellinger
  • vite hva postkolonialisme er, og kunne avsløre hvordan kolonitidas forestillinger fremdeles kommer til uttrykk i ulike mediefortellinger
  • ha fått en dypere forståelse av hvordan diskurser og nyhetsrammer speiler en måte å forstå virkeligheten på og skaper og opprettholder stereotypier og fordommer
  • kunne reflektere over og drøfte hvordan mediefortellinger skaper respekt og forståelse for andre