Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Etter å ha arbeidet med denne læringsstien skal du

  • vite hva propaganda er, og hvorfor propaganda blir brukt som virkemiddel i krigføring
  • kjenne til ulike eksempler på hvordan propaganda er blitt brukt av ulike styresmakter i perioder med krig
  • forstå hvordan form og innhold endres som følge av teknologiske nyvinninger og nye måter å bruke mediene på