Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Studer pressefoto fra krig og kriser

Gjør deg kjent med sentrale nyhetsbilder, velg ett bilde du utforsker nærmere og reflekter over pressefotografens rolle i nyhetsdekning av krig og kriser.

1. Studer bildene

 • Studer bildene og tekstene i bildeserien.
 • Diskuter med andre hvilken generell betydning nyhetsbilder har og hvorfor. Bruk bildeeksempler både fra bildeserien og fra andre nyheter som argumenter i diskusjonen. Ta notater fra diskusjonen.

2. Finn ut mer

 • Hvilke bilder får du lyst til å vite mer om? Hva ønsker du å vite?
 • Skriv ned spørsmålene.
 • Sammenlign spørsmålene med andre.

3. Velg et bilde

Plukk ut ett av bildene i bildeserien – eller et annet nyhetsbilde som har gjort inntrykk på deg.

 1. Beskriv bildet og forklar hvorfor det gjør inntrykk på deg.
 2. Finn ut så mye informasjon som mulig om bildet. Bruk gjerne spørsmålene og notatene fra oppgave 2 som utgangspunkt. Her er andre spørsmål du kan finne ut av:

  • Hvem er fotograf? Hvilke valg har fotografen tatt?
  • Hvor ble bildet opprinnelig publisert?
  • Hvilken krig eller krise dekker det?
  • Hva kjennetegner denne krigen eller krisen?
  • Hvilken betydning har bildet for hendelsen det rapporterer om?
  • I hvilke sammenhenger blir det brukt i dag?
 3. Forbered en samtale om to bilder med en medelev under tittelen: Hvilken rolle har pressefotografen i nyhetsdekning av krig og kriser?

  • Skriv manus
  • Øv
  • Kutt ned samtalen til 3–5 minutter
  • Skriv om manus mens dere øver
 4. Framfør samtalen for klassen eller gjør et lydopptak av den.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 18.12.2019

Læringsressurser

Krig, menneskerettigheter og propaganda