Hopp til innhold

Oppgave

Befinner du deg i et ekkokammer?

Ekko er en lyd som blir kasta tilbake når den treffer ei hard overflate. Begrepet brukes også om ytringer som repeteres.

Ei boble omslutter en person foran en datamaskin. Illustrasjon.

Hvis du aldri går utenfor bobla, møter du bare meninger som likner dine egne.

Oppgave

Del 1

Hva forbinder du med begrepet ekkokammer? Søk opp definisjonen i ei ordbok og se filmen over.

  • Tilhører du et ekkokammer? Se nærmere på hvilke personer og grupper du følger i sosiale medier, og hvilke nettsider du henter informasjon fra. Mener alle det samme, eller møter du på meninger og holdninger du er helt uenig i?

  • Et annet begrep er filterboble. Finn ut hva som ligger i begrepet og sammenlikn det med begrepet ekkokammer.

Del 2

  • Algoritmer, ekkokamre og falske nyheter nevnes som noen av de største truslene mot demokratiet i dag. Hva er årsaken til det?

Del 3

Hvordan blir hatefulle ytringer mottatt om det retoriske publikummet ikke er en del av et ekkokammer? Det skal du utforske ved å se en dokumentar om journalist Ludvig Løkholm Lewin. Han overrasker venner og familie med å bli islamfiendtlig. Det de ikke vet, er at det hele er et eksperiment.

Se dokumentaren Ekkokammeret

  1. Formuler det dere mener er formålet med NRK-dokumentaren.

  2. Programlederen er i samtale med flere venner som ikke tilhører ekkokammeret hans. Hvordan reagerer de på ordbruken hans? Bruk gjerne begreper som den retoriske situasjonen og aptum.

  3. Hvilke ord bruker programlederen som venner og familie reagerer på? Hvorfor tror du de reagerer på akkurat disse?

  4. Hvordan tror du reaksjonene hadde vært om programlederen hadde brukt de samme orda i et islamfiendtlig ekkokammer? Bruk begreper fra retorikken i forklaringa di.

  5. Hvordan viser dokumentaren at du bør reagere om noen du kjenner er i ferd med å få ekstremistiske holdninger?

Sist faglig oppdatert 25.05.2021
Skrevet av Marthe Johanne Moe og Åsa Abusland

Læringsressurser

Kritisk tenkning og kildekritikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter