Hopp til innhold

Oppgave

Hva mener folk om falske nyheter?

Studer resultatene av Medietilsynets undersøkelser om falske nyheter, og sammenlign funnene med resultatet av den undersøkelsen du selv har deltatt i.

Plakat i demonstrasjonstog som krever sanne fakta i journalistikk og vitenskap. Foto.

Demonstrasjon i Tyskland mot desinformasjon.

Oppgave 1: Medietilsynets undersøkelser om falske nyheter

  1. Ta utgangspunkt i disse kildene og gi et kort sammendrag av Medietilsynets undersøkelser om falske nyheter. Kilder
  2. Hva mener du er det viktigste i disse undersøkelsene? Begrunn svaret.
  3. Kulturkommentator Agnes Moxnes kommenterte den første undersøkelsen slik:

    – Det er interessant, men også ganske dyster lesning, for først og fremst sier denne undersøkelsen at nordmenn flest mener at nyhetsformidling, både på nett og via de tradisjonelle mediene, like gjerne kan være oppspinn som fakta.

    Er du enig eller uenig i hennes kommentar til undersøkelsen?

Oppgave 2: Sammenlign resultatet av to undersøkelser

Sammenlign svarene i den undersøkelsen som dere selv svarte på i oppgaven "Er du en kritisk nyhetskonsument?", med undersøkelsen over til Medietilsynet.

Dere finner resultatet av egen undersøkelse her: Svar på elevundersøkelse om falske nyheter

  1. Hva er likt og hva er ulikt i det de to undersøkelsene viser?
  2. Hvordan vil dere forklare eventuelle forskjeller? Diskuter dette med en medelev.

Sist faglig oppdatert 21.10.2022
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Kritisk tenkning og kildekritikk

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter