Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Musikk som identitetsmarkør

Hvilken rolle spiller musikk i livet ditt? Her skal du få møte to gutter som bruker musikken for å markere egen outsider-identitet.

I denne oppgava skal vi se på hvordan musikk er en identitetsmarkør i utdrag fra to bøker.

En identitetsmarkør er mer eller mindre bevisste valg mennesker tar for å markere identitet. Blant annet kan valg av klær være med på å forme identiteten din. Det samme gjør måten du snakker på. I tillegg kan altså musikken du hører på, vise både individuell tilhørighet og gruppetilhørighet.

Oppgave 1. Musikk og identitet

Sitt sammen i grupper. Diskuter de tre påstandene under:

 • Musikken du hører på, sier mye om deg som person.
 • Noen musikksjangre er bedre enn andre.
 • Jeg hører bare på bra musikk.
 • Musikken jeg hører på, er med på å markere identiteten min.

Avslutt med å fortelle hverandre hva slags musikk dere hører på. Mener de andre på gruppa at musikkvalget ditt definerer deg som person?

Oppgave 2. Hiphopens barndom

Du skal straks lese utdrag fra to tekster der jeg-personene hører på hiphop. Handlinga er lagt til 1990- og tidlig 2000-tallet, da hiphop fortsatt ikke ble regnet som mainstream-musikk.

Se dokumentaren på NRK.no om da hiphopen kom til Norge: "Takin Ova - Historien om norsk hiphop". Noter ned svar på spørsmålene under:

 • Hva forteller intervjuobjektene at tiltaler dem ved hiphop?
 • Hvordan viser dokumentaren at hiphop og identitet hører sammen?
 • Hiphop er opprinnelig en . Det var en sjanger som gikk mot gjengse normer og verdier. Hvordan synes du det kommer til syne i dokumentaren?
 • Hvordan var hiphop en identitetsmarkør da den kom til Norge?

Oppgave 3. To outsidere som digger hiphop

Les tekstutdrag 1 fra Tante Ulrikkes vei om Jamal og utdraget fra Third Culture kids av Leo Ajkic.

 1. Pek på deler av teksten som viser at Jamal og Leo Aikic ser på seg selv som outsidere i Norge.
 2. Trekk ut sitater som viser hvor viktig musikken er for dem.
 3. Kjenner du musikken de hører på? Hvis ikke – finn fram musikkvideoer og hør på noen av artistene de nevner. Hvordan vil du karakterisere musikken?
 4. Lag en kort presentasjon av de to figurene, der du viser hvordan de bruker musikk som identitetsmarkør. Legg vekt på sammenligne dem i presentasjonen. Husk å bruke sitater fra utdragene.

Relatert innhold

I romanen Tante Ulrikkes vei beskriver to unge gutter livet sitt i bydelen Stovner utenfor Oslo. Les utdragene.

"Brorskap og enhet" er skrevet av Leo Ajkic. Teksten er publisert i boka Third Culture Kids (Naqvi, 2019).

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.01.2020

Læringsressurser

Kulturmøter og identitet