Hopp til innhold

Fagartikkel

Konkurransebasert prissetting

Dersom vi skal kjøpe fritidssko, kan vi velge mellom produkter i alle priskategorier. Innenfor hvert prissjikt finnes det flere produsenter som konkurrerer, så skoutvalget er stort. Situasjonen er lik for andre produkter. Uansett hvilken prisstrategi bedriften velger, finnes det alltid konkurrenter.

Tinemelk og Q-melk. Foto.

Vi kan velge om vi vil kjøpe Tine-melk eller Q-melk. Produktene er svært like og koster omtrent det samme. Et typisk eksempel på konkurransebasert prissetting!

Å skule mot konkurrentene

Dersom vi velger konkurransebasert prissetting som metode, betyr det at vi legger oss på omtrent samme pris som konkurrentene våre. Dette gjør vi fordi vi tror at vil vil miste kunder ved å sette prisen høyere enn de andre som opererer i samme marked. Å sette prisen lavere kan føre til at konkurrentene følger etter, og da har vi startet en slags priskrig. En uvanlig lav pris kan være et lurt trekk i en periode, for eksempel når vi vil skape blest om et nytt produkt, men på lengre sikt fører en priskrig bare til at både vår egen bedrift og konkurrentene tjener mindre penger.

Konkurransebasert prissetting brukes derfor i markeder der produktene er mange og relativt like. Dersom vi hadde satt en høyere pris på produktet vårt, ville kundene kjøpt et konkurrerende produkt som dekker samme behov.

Sist faglig oppdatert 17.11.2017
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for pris

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs