Hopp til innhold

Fagartikkel

Produktets livssyklus – PLS

En god del av de produktene du en gang har brukt, er ikke der lenger. Noen har gått av moten, andre er erstattet av et konkurrerende produkt eller av ny teknologi. Alle produkter og tjenester har en viss levetid på markedet. I markedsføringsfaget kaller vi dette for produktets livssyklus (PLS).

LK06
Bilde av en moderne laptop og en gammel skrivemaskin. Foto.

Skrivemaskinen var en gang et nytt og revolusjonerende produkt, men i dag er den utkonkurrert av datamaskiner.

Et bilde av salgsutviklingen

Produktets livssyklus beskriver hvordan salgstallene for et produkt utvikler seg i løpet av den levetiden det har på markedet. Vi skiller mellom fire stadier eller faser i livssyklusen til et produkt:

  • introduksjonsstadiet
  • vekststadiet
  • modningsstadiet
  • tilbakegangsstadiet

I starten er det få mennesker som vet om produktet, og salget er lite. Så øker salget fordi flere og flere forbrukere blir oppmerksomme på produktet og vil ha det. Deretter stabiliserer salget seg, og antallet kjøpere ligger nokså stabilt en stund. Etter hvert faller salget fordi interessen rundt produktet er mindre, og til slutt «dør» produktet og det forsvinner fra markedet.

Kurve delt i fire like store intervaller. Kurven stiger i de to første og synker i tredje og fjerde intervall. Grafikk.
Sist oppdatert 30.10.2018
Skrevet av Live Marie Toft Sundbye

Læringsressurser

P for produkt