Hopp til innhold

UTGÅTT - Markedsføring og ledelse 1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Organisasjon og ledelse

I emnet organisasjon og ledelse lærer du hvordan organisasjoner kan bygges for å operere på en effektiv måte slik at menneskene som jobber der, får brukt sine kunnskaper og kan yte sitt beste.