Hopp til innhold

Naturfag (Utgått) (YF vg1) (LK06)

Bærekraftig utvikling

Alle vil leve gode liv – både vi som lever i dag, og de som kommer etter oss. Hvis det skal bli mulig, må vi forvalte de ressursene naturen gir oss, på en god måte. Det blir enklere hvis vi forstår hvordan vi mennesker påvirker naturen: både dyr og planter, vann og luft, jord og mineraler.

Globale interessekonflikter

I mange miljøspørsmål står ulike interesser opp mot hverandre. Når uenighetene om hva man skal gjøre, og konsekvensene av handlingene angår store deler av verden, har vi en global interessekonflikt.

Læringsressurser

Globale interessekonflikter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Undersøk en global interessekonflikt

Ekstern læringsressurs

  • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.