Hopp til innhold

Fagartikkel

Konflikter i skolen og skolefritidsordningen

Det er ulike typer konflikter som kan oppstå i skole og SFO. Konfliktenes form og styrke vil endres i takt med barnas vekst og utvikling. Det kan være vanskelig å skille uenighet, konflikt, mobbing og rasisme fra hverandre.

LK20LK06
Voksen veileder barn i barnehagen. Bilde.

Konflikter kan løses

Det er vanskelig å tenke seg at det skal finnes skoler uten konflikter, men er vi bevisste på problemstillingene, kan vi løse mange av konfliktene på en god måte. Du som er barne- og ungdomsarbeider, må våge å stille spørsmål når du ser at barn har det vanskelig.

Eksempel på tema for konflikter

Konflikter i skolen kan bl.a være knyttet til:

 • lek – hvem som får være med, hvilke regler som gjelder osv.
 • spill – hvilke spill man skal spille, hvem som får delta (for eksempel på fotballaget), hvilke regler som gjelder
 • hvem som skal få være med på ulike aktiviteter – blir noen utestengt?
 • hvem som får ulike roller i for eksempel dramatisering av teaterstykker
 • kjærester
 • klær, ting og utstyr
 • selskaper, fester og fritidsaktiviteter

Hva gjøres?

Mange skoler har prosedyrer for hvordan man skal handle når det oppstår konflikter.
Tiltak mot konflikter kan variere fra skole til skole. Noen eksempler på tiltak er:

 • flere voksne er til stede i pausene
 • gode aktivitetstilbud til barna
 • ulike pedagogiske opplegg som styrker barnas trygghet
 • skolemegling
 • at voksne raskt griper inn

Utfordringer til deg

 1. Prøv om du kan forklarer forskjellen på uenighet, konflikt, mobbing og rasisme. Forklar også hvilke likhetstrekk disse begrepene har.
 2. Hvilke konflikter husker du fra din egen skolegang?
 3. Gi eksempel på en konflikt som ble løst på en god måte. Beskriv hva som skjedde.
 4. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for å forebygge konflikter?
 5. Hva kan skole og SFO gjøre for å forebygge konflikter?
 6. Hva kan du gjøre når du oppdager at det har oppstått en konflikt?
 7. En av de andre voksne på skolen sier: «Jeg forstår godt at de andre ikke vil være sammen med Eline, hun er så frekk at jeg blir irritert på henne jeg også.» Hva svarer du til dette?
 8. Søk på «konflikter» på YouTube og NRK Skole. Se om du finner gode filmer om konflikter.
Sist oppdatert 18.05.2021
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Konflikter