Hopp til innhold

Fagartikkel

Konflikthåndtering i barnehagen

Å kunne løse en konflikt er en grunnleggende sosial ferdighet. Når vi hjelper og veileder barn i konflikter, får de erfaring med håndtere egne konflikter. Det gjør at de kanskje står bedre rustet neste gang de kommer i en konflikt.

LK20
Flere barn leker med store, myke klosser på et puterom. Foto.

Mange ulike situasjoner kan oppstå i lek og aktiviteter. Vi må observere slik at vi kan tre støttende til når barna trenger hjelp til å håndtere konflikter.

Konflikthåndtering

Å kunne håndtere konflikter er en viktig kompetanse i samspillet med andre. I en konflikt er det ikke en som har rett og en som tar feil. Det er alltid to parter som prøver så godt de kan å få dekket behovene sine. Barn må lære å uttrykke behovene sine, men også samtidig å kunne lytte til hva andre trenger – så enkelt, men likevel så vanskelig.

For barn kan selv små konflikter oppleves som voldsomme, og vi må være der og hjelpe barn som ikke klarer å finne en utvei i konflikten. Med god veiledning fra voksne kan de få til mye på egen hånd. Det vil også gi barnet en god mestringsopplevelse å få til noe på egen hånd.

Vi må aldri stille oss som dommere og avgjøre hvem som har rett og hvem som tar feil. Da tar vi fra barna muligheten til å lære å gjøre selv. Vi skal ikke løse konfliktene for barna. Konflikter er ikke farlige, de gir barna gode muligheter til å få erfaringer i både å hevde seg selv og sine meninger og å tilpasse seg til andre og vise empati for andre.

Hjelpe og støtte

For å hjelpe og støtte barn i konflikt er det vesentlig at du som voksen

 • beholder roen og møter barnet/barna med anerkjennelse og nysgjerrighet

 • prøver å finne ut hva som har skjedd, og lar barna som er involvert i konflikten, fortelle hvordan de opplevde det og om følelsene sine

 • hører alle versjoner!

 • tar deg tid til å lytte og lytter for å forstå

 • hjelper barna til å forstå hva som har skjedd, ved å sette ord på det du har forstått eller observert

 • gir barna tid til forklare, er åpen, hjelper barna med å sette ord på følelsene og anerkjenner følelsene til barna

 • hjelper barna som har sterke følelser, anerkjenner følelsen og støtter dem slik at de kan finne roen igjen

 • spør om barna har noen forslag til løsning

 • forslår løsninger som barna kan vurdere om de synes er gode

 • gir positive tilbakemeldinger når du ser at barna prøver å løse konflikter selv

 • foreslår alternativer til ønsket væremåte, for eksempel at de kan si "stopp" i stedet for å slå når de blir frustrerte eller sinte

 • aldri tvinger barn til å be om unnskyldning eller tilgivelse

 • tilgir barnet

Utfordringer til deg

 1. Hvorfor skal vi ikke løse konflikten for barna, men løse den sammen med dem?

 2. Hvorfor er det viktig å lytte og forstå alle parter i en konflikt?

 3. Hvordan kan vi få erfaring med å vise empati i en konflikt?

Sist oppdatert 23.10.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Konflikter