Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen Reise.

 

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan du bruker adverbet 一直 yìzhí
  • kunne bruke verb-了 le
  • kunne bruke 啊 a til å markere at du kommer med en oppramsing
  • kunne bruke konstruksjonen 又…又… yòu … yòu …
  • forstå forskjellen mellom 一点儿 yìdiǎnr og 有点儿 yǒudiǎnr, og kunne bruke dem
  • forstå forskjellen mellom modalverbene 会 huì og 能 néng og kunne bruke dem