Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal du lære grammatikken til leksjonen På date.

Når du har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke konstruksjonen 是…的
  • kunne bruke subjekt-predikat-konstruksjoner som attributt i nominalfraser
  • forstå hvordan du bruker koverb som komplement
  • kunne uttrykke inklusjon og eksklusjon
  • forstå forskjellen mellom uttrykkene 后来 og 以后
  • forstå hvordan du bruker uttrykket 正要 for å uttrykke at du akkurat er i ferd med å gjøre noe
  • kunne bruke komplekse retningskomplementer