Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    I denne læringsstien skal du lære om By og land i Kina.

     

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hvordan urbaniseringen har foregått i Kina
    • vite hvordan eiendomsforhold til jord og hjemstavnsrett fungerer, og hvordan staten tar over jord i Kina