Hopp til innhold

Biologi 1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Modell av celleånding i en dyrecelle. Illustrasjon.

Cellebiologi

Celler er livets minste byggestein og selve grunnenheten i alle levende organismer. I encellede organismer fungerer ei celle alene. I flercellede organismer kommuniserer og samarbeider cellene med hverandre.

Modeller av ulike typer virus. Illustrasjon.

Virus

Virus er ikke oppbygd av celler, de er partikler som består av arvestoff pakket inn i en proteinkappe. Virus karakteriseres ofte som ikke-levende, siden det ikke er organismer som kan leve et uavhengig liv. De er avhengig av å kapre andre celler, og er blant våre minste fiender.

Læringsressurser

Virus

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?