Hopp til innhold

Oppgave

Kjønnsroller og samliv på film

Mange norske filmer handler om familieliv og kjønnsrollemønstre. Hvordan har framstillingen av kvinnerollen og forholdet mellom menn og kvinner endret seg i norsk filmhistorie fra 1940-årene og fram til i dag?

Mann og kvinne sitter tett sammen i sofaen og ser på TV. Hun har fjernkontrollen i hånda. Foto.

Hvordan har synet på kjønnsroller og samliv endret seg fra 1940-tallet og fram til i dag? Filmhistorien kan gi svar på dette spørsmålet. Filmer speiler samfunnet de blir til i.

Diskursanalyse

Diskurs er mønstre i måten vi snakker og skriver om verden på. Disse mønstrene tvinger fram en versjon av sannhet eller virkelighetsoppfatning på bekostning av andre måter å se verden på.

Filmer gjenspeiler virkelighetsoppfatningen i tida og samfunnet de er blitt til i. Derfor er det interessant å studere hva filmer fra ulike epoker i filmhistorien avslører om synet på kjønnsroller og samliv i Norge fra 1940-tallet og fram til i dag.

Oppgave 1

 • Hvilket syn på kvinnerollen møter vi i klippet fra filmen Døden er et kjærtegn (1949)?
 • På hvilken måte er denne filmen både en representant for og et brudd med måten samlivet mellom mann og kvinne ble skildret på i etterkrigstidas spillefilmer?

Oppgave 2

Husmorfilmene var timelange reklamefilmer som ble vist gratis for husmødre på kino på 1950-tallet.

Se de første ti minuttene av dette programmet om husmorrollen på 1950-tallet. Du finner tekstet versjon på NRK TV.

 • Hvordan er kvinneidealet i husmorfilmene?
 • Hvordan framstilles mannen i husmorfilmene?

Se andre eksempler på husmorfilmer fra kanalen til Nordisk Film på YouTube.

Oppgave 3

Anja Breiens film Hustruer (1975) er blitt omtalt som en feministisk film.

 • Hvordan skildres kvinnerollen på 1970-tallet, og hvilke problemstillinger knyttet til kjønnsroller og samliv reises i denne filmen?

Oppgave 4

Skuespiller Agnes Kittelsen står på badet med ansiktsmaske i filmen Sykt lykkelig. Foto.

Agnes Kittelsen i filmen Sykt lykkelig

 • Hva forteller denne filmen om synet på kjønnsroller og samliv i Norge tidlig på 2000-tallet?

Oppgave 5

 • Hvilke problemstillinger om kvinnerollen og samlivet mellom mann og kvinne blir reist i filmen Hva vil folk si (2017)?

 • Hva forteller denne filmen om Norge anno 2017?

Oppgave 6

 • Hvordan blir mannens rolle i familielivet framstilt i filmscenen fra Ninjababy (2021)?

 • Hva forteller klippet om synet på kjønnsroller og samliv i Norge anno 2021?

Oppgave 7

Diskuter i klassen:

 • Hva forteller diskursen i disse filmene om endringer i synet på kjønnsroller og samliv i det norske samfunnet de siste hundre årene?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å sementere, eller låse fast, normer og verdier i et samfunn?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å endre normer og verdier i et samfunn?

Sist faglig oppdatert 07.09.2022
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmhistoriske epoker

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs